รีไฟแนนซ์บ้านทำยังไง อธิบายรีไฟแนนซ์บ้านดีหรือไม่

ขั้นตอนอย่างไร

รีไฟแนนซ์บ้านทำยังไง SALE VILLA อธิบายรีไฟแนนซ์ บ้าน ดีหรือไม่ ขั้นตอนอย่างไร ทำความรู้จักรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รีไฟแนนซ์บ้านเราอยากจะขออธิบายความหมายของคำว่า “รีไฟแนนซ์” ให้ทุกท่านได้ทราบกันก่อนสักเล็กน้อย ขายบ้านภูเก็ต

จริง ๆ แล้วการรีไฟแนนซ์บ้านหมายถึงการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตัดสินใจย้ายไปผ่อนบ้านกับธนาคารใหม่เพื่อให้ตัวเองได้รับดอกเบี้ยที่ถูกกว่าโดยที่ไม่จำเป็นต้องขอลดดอกเบี้ยบ้าน หรือเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระ แน่นอนว่าเมื่อดอกเบี้ยลดลง การผ่อนชำระต่อเดือนย่อมน้อยลง จึงทำให้ผู้ผ่อนชำระสามารถผ่อนสินเชื่อบ้านได้อย่างผ่อนคลายมากขึ้น สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ารีไฟแนนซ์บ้านกับที่ไหนดี ลองเข้ามาอ่านรายละเอียด SALE VILLA

รีไฟแนนซ์บ้านทำยังไง

รีไฟแนนซ์บ้าน คืออะไร

ใครที่สนใจกู้ซื้อบ้านควรรู้จักกับคำว่า ‘รีไฟแนนซ์’

รีไฟแนนซ์ เป็นการขอกู้เงิน จากสถาบันการเงินใหม่ เพื่อนำไปปลดภาระหน้าที่ เงินกู้ยืมเก่าที่มีอยู่ เหตุผลจำนวนมาก ของการ รีไฟแนนซ์ ดังเช่นว่าการเลือกสถาบันการเงินใหม่ ที่ให้ดอกต่ำลง มากยิ่งกว่า เพื่อช่วยลดภาระหน้าที่ ค่าผ่อนส่งต่อเดือน หรือช่วยทำให้ ขายบ้านภูเก็ต ผ่อนหมดได้เร็วขึ้นนั่นเอง

อาทิเช่น สมมุติตอนนี้นาย กรัม ผ่อนบ้านราคาสองล้านบาทตรงเวลา 20 ปี รวมดอกที่จำต้องจ่าย ตลอดอายุคำสัญญาพอๆ กับสองล้านห้าแสนบาทนั่นเป็นเงินต้น (2,000,000 บาท) + ดอก (2,500,000 บาท) = 4,500,000 บาท ก็เลยตัดสินใจ เลือกรีไฟแนนซ์ โดยเลือกให้ช่วงเวลา การผ่อนสิ้นสุดตามข้อตกลงเดิม (17 ปี) ทำให้สถานการณ์ กลายเป็นเงินต้น + ดอกเบี้ย = 3,750,000 บาท ทั้งหมดนี้ เป็นตัวเลขสมมติ แต่คงจะช่วยให้ ท่านเห็นภาพได้แล้วว่าการรีไฟแนนซ์ นั้นสามารถ ช่วยทำให้พวกเรา มีเงินเหลือเก็บ มากเพิ่มขึ้น มีโอกาสประหยัดเงิน SALE VILLA ได้นับแสนบาท ขายบ้านภูเก็ต

สมการข้างต้นอาจดูเรียบง่าย แม้กระนั้นหากสนใจ รีไฟแนนซ์บ้านจริงๆ จะยุ่งยากหรือไม่ และก็ต้องทำเช่นไรบ้าง พวกเรามาทำความเข้าใจ ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์กันเลยดีกว่า

รีไฟแนนซ์บ้านทำยังไง

ขั้นตอนในการรีไฟแนนซ์บ้าน

1. ตรวจสอบสัญญากู้บ้าน

ถ้าอยากรีไฟแนนซ์บ้าน ขั้นแรกให้เอาสัญญากู้บ้าน มาตรวจสอบดูว่า สามารถเริ่มทำได้ ตอนไหน ซึ่งส่วนมาก ในสัญญาสามารถ เริ่มรีไฟแนนซ์บ้านได้เมื่อผ่อนไปแล้ว 3 ปี

2. เลือกธนาคารที่ใช่

เป็นข่าวดีเพราะการรีไฟแนนซ์นั้น มีให้เลือกมากกว่า 100 โปรโมชั่น ซึ่งเรื่องของดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับแต่ธนาคาร เราต้องนำข้อมูล ของหลายๆ ธนาคารมาเทียบกัน  ถ้าเลือกดีๆ จะได้ธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยที่ถูกที่สุด และช่วยให้เราประหยัดดอกเบี้ย ได้นับแสนเลยทีเดียว และอีกเรื่องที่สำคัญคือ ธนาคารที่เราจะเลือกใช้บริการ Refinance นั้นเราสะดวกในการ เข้าไปติดต่อทำธุรกรรมหรือไม่

ลงทุนใช้เวลาสักหน่อยสำหรับในการเลือกธนาคารที่จะรีไฟแนนซ์ ลองดูโปรโมชั่นจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นช่องทางสำหรับในการตัดสินใจ SALE VILLA เพื่อจะได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุด ขายบ้านภูเก็ต

3. เตรียมเอกสาร

การรีไฟแนนซ์บ้านมีเอกสารหลายส่วนที่ต้องเตรียม เพราะคล้ายการขอยื่นกู้บ้านใหม่อีกรอบ ซึ่งเอกสารที่แต่ละธนาคารต้องการมักจะคล้ายกัน มาดูกันว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

1. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล
เอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลของผู้กู้ ใช้เพื่อยืนยันตัวตนกับธนาคาร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
 • สำเนาใบมรณะบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

2. เอกสารแสดงหลักประกันที่นำมารีไฟแนนซ์

 • สำเนาแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • ใบอนุญาติปลูกสร้าง/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่นสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือสัญญาให้ที่ดิน ทด.14
 • สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน
 • สำเนาสัญญากู้เงินธนาคารเดิม
 • สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

3. เอกสารแสดงรายได้
แบ่งประเภทของผู้มีรายได้เป็น 2 แบบด้วยกัน ซึ่งถ้ามีบัญชีกับธนาคารกรุงศรีก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆ เพิ่มเติมด้วย

 1. สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน(ตัวจริง)
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 1. สำหรับบุคคลธรรมดาที่ทำธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 • สำเนา ภ.พ. 30 (ถ้ามี) 

ในทั้ง 2 ประเภท ถ้ามีผู้กู้ร่วมก็ต้องให้ผู้กู้ร่วมเตรียมเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารแสดงรายได้ดังกล่าวด้วยเช่นกัน

4. ยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์

เมื่อคุณยื่นเอกสารเพื่อขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์แล้ว ทางธนาคารก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินราคาหลักประกันของเราเพื่อประกอบการอนุมัติ และเมื่อได้รับการอนุมัติจากธนาคารใหม่ที่เราเลือกเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารจะแจ้งให้เราติดต่อธนาคารเดิมเพื่อสอบถามยอดหนี้คงเหลือและนัดวันไถ่ถอน SALE VILLA

5. ทำสัญญาและจดจำนองที่กรมที่ดิน

เจ้าหน้าที่จากธนาคารใหม่จะถือสัญญาไปให้เซ็นที่กรมที่ดิน พร้อมๆ กับการไปทำสัญญาจำนองที่กรมที่ดินในวันเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

เมื่อเลือกธนาคารได้แล้วให้ลองนำไปคำนวณหักลบกับเงินที่ประหยัดขึ้นจากการรีไฟแนนซ์ ว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไปจะคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่คุณประหยัดได้จากดอกเบี้ยที่ลดลงหรือเปล่า โดยส่วนมากค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์จะน้อยกว่าการซื้อบ้านใหม่มาดูว่าปกติแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

 • ค่าประเมินราคา (อาจมีค่าใช้จ่าย หรือไม่มี ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น)
 • ค่าจดจำนอง จ่ายให้กรมที่ดิน 1% ของวงเงินกู้
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงิน(ไม่เกิน 10,000 บาท)
 • ประกันอัคคีภัย (โดยปกติต้องทำทุก 1-3 ปี ตามกฎหมาย)
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของธนาคาร ขายบ้านภูเก็ต

เคล็ดลับดีๆ ที่ช่วยรีไฟแนนซ์ให้ง่ายขึ้น

ให้พิจารณารายได้ของเราว่ามีรายได้เพียงพอที่พอผ่อนชำระในแต่ละเดือนไหม หรือมีหลักทรัพย์อะไรที่เพิ่มมาใหม่จากเดิมและยังมีการผ่อนชำระอยู่ (ถ้ามีจะช่วยให้การรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่สามารถทำได้ไม่ง่ายนัก) และที่สำคัญควรตรวจสอบให้ดีว่าระบบเครดิตบูโรของเรายังดีอยู่หรือเปล่า SALE VILLA

นอกนั้นเราก็สามารถนำ บ้าน ที่กำลังผ่อนอยู่กับสถาบันการเงิน ที่ไม่ใช่ธนาคาร มากระทำการรีไฟแนนซ์ ผ่อนกับธนาคาร ที่ให้ดอกเบี้ยถูกกว่า ได้เช่นเดียวกัน SALE VILLA นอกเหนือจากการ ที่จะทำให้เราผ่อนบ้าน ได้หมดไว แล้วยังมีเงินเหลือ เอาไปต่อยอดสำหรับเพื่อการลงทุน ได้อีกด้วย

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป ฝันอยากมีบ้านพร้อมสระว่ายน้ำ สัญญาเช่าบ้าน

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa